Opravárenské služby

Podporované produktové oblasti

SPC má široké skúsenosti s opravami následných produktových oblastiach:

 

 Maloobchodné zariadenia (viacej)

 Zariadenia pre banky (viacej)

 IT Hardvér (viacej)

 Siete (viacej)

 Čiarové kódy a skenery (viacej)

 Napájacie zdroje (viacej)

 

Našu zákaznícku základňu tvoria popredné servisné firmy viacerých dodávateľov produktov, OEM a ODM výrobcov, ako aj logistické spoločnosti. Pre individuálne potreby jednotlivých klientov dokáže SPC vyvinúť široké spektrum riešení na mieru.

Sme schopní opraviť akúkoľvek produktovú radu v akejkoľvek lokalite. Mnohoročné skúsenosti nám umožňujú vyškoliť našich inžinierov, technikov a pracovníkov tak, aby zvládli aj náročné technologické postupy opráv a testov pre všetky typy a modely IT hardvéru.

Na dole uvedenom obrázku je naša servisná prevádzkareň PCB na Slovensku, na opravu bankomatového hardvéru, EPOS terminálov popredných výrobcov a skenery čiarových kódov.

Call Us +421 33 735 3623

Accept & Close

Cookies

This website uses 'cookies' to give you the best, most relevant experience. Using this website means you're happy with this. You can find out more about the cookies used by clicking this link.